Kontakty

Univerzita Karlova

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.  

325 873 908; 221 951 811

jan.tachezy@natur.cuni.cz

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.

387 775 464

obornik@paru.cas.cz

Ostravská univerzita

prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

553 462 280

marek.elias@osu.cz

Administrativní tým - UK

Mgr. Magdalena Hornová         projektový manažer                         221 951 041                               magdalena.hornova@natur.cuni.cz

Administrativní tým - BC AV ČR

Administrativní tým - OU

Ing. Kateřina Němcová             projektový manažer                         553 462 387                                katerina.nemcova@osu.cz