Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.